Ini saya kasih contoh lagi bahwa Quran redaksinya pakai sajak ,padahal
kalau hadis enggak,padahal keduanya keluar dari moth yang sama,yang
satu dicompose Allah satunya dicompose nabi sendiri:

1.Surat Al-Fatikah,berakhiran im semua.

Alhamdulilahi robil ngalamin.
Arohmanir rohim.
Maliki yaumid din.
Iyya kanakbudu waiyya kanastangin.
Ihdinasirotol mustakim.
Sirrotoladina anngamta ngalaihim
Ghoiril maghdubi ngalaihim
waladlolliiin.

2.Surat al-kautsar.Berakhiran ar ar semua.
Ina aktoina kal kautsar.
fasolli lirobika wanhar.
Ina saniaka huwal abtar.

3.Surat Al-Qoriah.
Alqoriah.
Malqoriah.
Wama adrooka malqoriah.
Ah ah semua.
Yauma yakununasu kalfarosil mabtsus.
Watakunuljibalu kal ngihnil manfuus.
Pindah us us semua.
Faaman tsakulat mawazinuh,faummuhu hawiyah.
Wama adrooka mahiyah.
Narun hamiyah.
Kembali ke ah ah lagi.

4.Surat Al-Ghosiyah.
Hal ataaka hadisil ghosiyah.
wujuhuy yauma idin chosiah.
Ngamilatun nasibah.
taslanaron hamiyah.
Tusko min ngainin aniyah.
Ah ah semua.
laisa lahum tongamun ila mindorik
layusminu wala yughni minjuk,wujuhuy yaumaidin nangimah
Lisak yiha rodiyah,fi janatin ngaliyah.
Terus berakhiran ah ah terus sampai ayat selanjutnya hingga selesai.

Jadi dulu Fei Fei dan Zebaoth nanya kok Quran menantang suruh mbikin
buku yang bisa menyamai itu kriterianya opo,nah ini dia ada 3 buah:

1.Bahasanya apik runtut dan pakai sajak.
2.Banyak mengandung kata2 yang berjumlah sama dg anonimnya,misal kata
siang dg malam harus sama.Panas dg dingin dsb.
3.Mengandung bilangan interlock.

Dah itu saja kriterianya selamat mencoba bikin buku yang semisal
Quran,kalian boleh berkongsi dg sopo wae termasuk dg jin.kalau tdk
tahu nanyak kesaya.

Shalom,
Tawangalun.

 


- In zamanku@yahoogroups.com, "tawangalun" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Bahasanya runtut,coba perhatiin cara Quran menyebut siapa2 yang haram 
dikawini kan terlihat runtut.


"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh)." (QS.4:22)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (QS. 4:23).

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami" (QS. 
4:24).

Opo di Alkitab ada Hukum seperti itu? makane Yesus mengirim Penolong 
yang lain,soalnya yang begini saja belum sempat dibikin.

Tur bahasanya itu pakai sajak aaaa.
Contoh:

1.Surat An-Nas.
Qula a'udzu birobin Nas
Maliki Nas
Ilahi nas
Minsyaril waswasil chonas
Aladiyu wasfisu fisuduri nas
Minaljinati wanas.
Kan pakai akhiran nas nas semua.

2.Surat Ahad.
Qul huwallahu Ahad
Allahu Shomad
Lamyalid walamyulad 
Walamyakulahu kufuan Ahad.
Nah pakai akhiran ad semua kan?

3.Surat Al Fil.
Alam tara kaifa fa'ala robuka biashabil fil.
Alam yajngal kaidahum fiitadlil
Warsala ngalaihim toiron ababil.
Tarmihim bihijar rotim minsijil.
Nah pakai akhiran il semua kan.

4.Surat Ya Sin.
Yaa Siin.
walquranil hakim.
inaka laminal mursalin
'Ala sirotimustakim
Tanjizil ngazizir rohim.
Yangini berakhiran im semua.
nanti Zebaoth boleh chek opo bahasa Hadis bisa sebagus Quran padahal 
keduanya keluar dari mouth Muhammad ,hanya yang satu dicompose oleh 
Allah yang satu dicompose oleh Nabi.Kok satunya indah satunya biasa 
kipiye?

Kriteria Tantangan Quran ke-3:Bahasanya pakai sajak dan kalimatnya 
bisa runtut.
Dah itulah 3 kriteria yg saya tahu bagi siapa yang ingin mencoba 
menggubah buku seperti Quran.

Shalom,
Tawangalun.Kirim email ke