Permainan Kata Dalam Quran Menjerumuskan Umat Kedalam Malapetaka
                             
> Taufik Herminarsa <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> ini maksudnya apa?
> jangan bermain kata-kata yang dapat merusak 
> aqidah keislaman seseorang.


Semua tulisan2 saya cuma satu saja tujuannya, yaitu membuka mata dan
pikiran umat bahwa isi Quran itu cuma permainan kata2 untuk
menyesatkan arti kata yang sebenarnya.

Contoh yang paling pasti adalah Syahadat yang menyatakan "Aku
bersaksi... tiada Tuhan selain Allah...."

Contoh ini dengan jelas menyatakan kesaksian sipengucap namun
sebenarnya belum pernah sekalipun menyaksikannya. Ini jelas merusak
kebenaran, merusak kebenaran, merusak hati nurani umatnya.

Lebih parah lagi, isi kalimat syahadat itu menjerumuskan umat untuk
saling membunuh, karena ada kata yang jelas bahwa "Tuhan Tidak Ada"
yang oleh sebagian umat dianggapnya sebagai "Ada Tuhan Yang Bernama
Allah". Akibatnya, umat Islam saling membunuh karena bertentangan
aqidahnya, satu pihak yakin tidak ada Tuhan, sementara pihak lainnya
yakin bahwa Tuhan itu bernama Allah.

Realitasnya tidak bisa dibantah, Islam agama yang saling membunuh,
baik membunuh umat yang tidak seagama juga membunuh umat sesama
agamanya yang kesemuanya bukan cuma dihalalkan bahkan juga mendapatkan
pahala apabila berjihad dalam membunuh kesemuanya itu.

Ny. Muslim binti Muskitawati.
Kirim email ke