> "tawangalun" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Walaupun ada yg dimakan kambing tapi masih
> ada hafiz Quran yang masih hidup,dialah yang
> menyelamatkan Quran. Usman sendiri adalah
> Khalifah,kabeh Khalifah hafiz Quran.
> Tidak seperti Bijbel Pauspun gak hafal.


Agama Islam bukan agama Kristen, meskipun keduanya sama2 dinamakan
agama, namun ajarannya saling bertentangan.

Dalam Islam, Quran harus dihafal, sebaliknya dalam Kristen dilarang
menghafal Quran, bahkan membaca Quran juga tidak dianjurkan.  Juga
dalam Islam, dilarang menghafalkan Bible.Kirim email ke