Sialan emang tu nabi sundel yang dijadikan junjungan dan panutan olehorang 
Islam tipikal...
 
---

http://www.wikiislam.com/wiki/Aisha%27s_Age_of_Consummation

 ---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke