Ketika Rasul sedang menggali parit dalam perang Khandak cangkul beliau
terantuk batu dan mengeluarkan cahaya sampai tiga kali.
Kilatan Cahaya Pertama oleh Rasul nampak istana Yaman.
Kilatan Cahaya kedua nampak istana Persi.
Kilatan ketiga nampak mahligai Bizantium.
Lalu Rasul bilang kpd sahabat bahwa nanti ketiga daerah tsb bakal
jatuh ketangan Islam.
Ternyata betul beberapa tahun kemudian ketiga negara tsb akhirnya
menjadi wilayah Islam.
Dalam perang khandak atas usulan Salman Al Farisi (ahli teknik dari
Persia)maka dibuatlah parit yang mengelilingi kota Madinah untuk
menahan pasukan Kafir Makah.

Shalom,
Tawangalun.

Kirim email ke