Potret  yang sudah sering kita lihat: bocah cilik yang dikawinin laki-laki  
yang jauh leih tua di Afghanistan,.....

http://www.viiphoto.com/detailStory3.php?news_id=669

 ---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke