Jesus ditukar wajahnya dengan Judas Iscariot

4/157. Dan perkataaan mereka: "bahwa kami telah membunuh Isa Almasih
anak Maryam Rasul ALLAH.  " Padahal tidaklah mereka
membunuhnya dan tiada pula menyalibnya, tetapi disamarkan untuk
mereka. Orang-orang yang berselisihan tentangnya selalu dalam
keraguan mengenainya.Tiada bagi mereka ilmu kecuali mengikuti dugaan,
dan tidaklah mereka membunuhnya dengan keyakinan.

          Sewaktu Isa Almasih menyatakan kenabiannya dengan
menyampaikan hukum-hukum yang terkandung dalam Tawrat, dia dianggap
musuh oleh pihak penguasa Palestina dengan tuduhan pemberontakan dan
hendak jadi raja Bani Israil. Tidak lama kemudian orang merencanakan
hendak menangkapnya untuk disalib, tetapi ALLAH menyelamatkan Isa
Almasih dengan menukar rupanya pada penglihatan tentara-tentara yang
hendak menangkapnya. Seorang pengikutnya bernama Judas Iscariot yang
kemudian berkhianat ditukar ALLAH rupanya dengan bentuk wajah Isa
Almasih sendiri, dan Judas inilah kemudiannya diseret dann disalib di
kayu palang. Yang demikian telah dinyatakan ALLAH pada Ayat 4/157. Dan
seperlunya di bawah ini dikutipkan pula keterangan Bible tentang
penyaliban yang berlaku:

Selengkapnya klik di bawah:

http://myquran.org/forum/index.php/topic,45739.0.html

Kirim email ke