> "Supriyadi" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Ngomong ngomong, para "pendekar HAM dan
> pejuang anti pedofili" itu kok nggak ada
> yang mengangkat masalah guru minta di
> "blow job" sama muridnya di sebuah sekolah
> di Sumut dan Timotius si germo internet
> itu ya?
> 


Anda itu memang kampungan, artinya tidak berpendidikan!!!

Tahu enggak sih artinya HAM ????
HAM itu melindungi dari tindakan ketidak adilan bukan menghambat
berlangsungnya proses keadilan.

Pelaku pedopili di Sumut itu sudah ditangkap oleh yang berwajib
sehingga sebagai penegak HAM tidak perlu memprotest tindakan aparat
justru mendukungnya.

Penegak HAM itu baru mengkritik apabila pelakunya tidak ditangkap,
seperti pelaku pembakaran gereja tidak ditangkap, pelaku pemerkosaan
massal amoy2 tidak ada yang ditangkap, pelaku pembakaran mesjid
Ahmadiah tak satupun yang ditangkap, pelaku penjarahan harta benda
pribadi umat Ahmadiah tidak ada satupun yang ditangkap, dan masih
banyak pelaku yang bebas tidak ditangkap setelah melakukan
pelanggaran2 HAM seperti yang difatwakan MUI untuk melarang dan
membakari segala yang bernama Islam Ahmadiah.

Semoga anda belajar lebih dalam tentang HAM karena didunia ini berlaku
HAM bukan Syariah Islam yang biadab.

Syariah Islam itu merupakan pelanggaran HAM dan jelas dilarang
diseluruh dunia.

Ny. Muslim binti Muskitawati

Kirim email ke