Doa Akhir Tahun & Awal Tahun Muharam 1430 H, Minggu 28 Desember 2008

Bada Ashar 28 Desember 2009 merupakan akhir tahun 1429 H, maka kita membaca Doa 
Akhir Tahun setelah solat ashar

Doa Akhir Tahun 

Dibaca 3 kali setelah Asar 

Wa shallallaahu `alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa `alaa aalihi wa 
shahbihii wa sallam/allaahumma maa `alimtu fii haadzihis-sanati mimma 
nahaytanii `anhu falam atub minhu walam tardhahuu walam tansahuu wa hamilta 
`alayya ba`da qudratika `alaa `uquubatii wa da`awtanii ilaat-tawbati minhu 
ba`da jur-atii `alaa ma`shiyyatika fa-innii astaghfiruka faghfirlii wa maa 
`amiltu fiihaa mimmaa tardhaahu wa wa`adtanii `alayhits-tswaaba fa as-aluka 
allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaali wal ikraami an tataqabbalahuu minnii wa 
laa taqtha` rajaa-ii minka yaa kariim/wa shallallaahu `alaa sayyidinaa wa 
mawlaanaa muhammadin wa `alaa aalihi wa ash-haabihii wa sallam

Artinya :
Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan penghulu kami Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, apa yang telah 
kulakukan pada tahun ini terhadap hal-hal yang Kau larang aku untuk 
melakukannya dan aku belum bertobat daripadanya; sedangkan Engkau tidak rida 
dan tidak melupakannya; dan aku telah melakukannya di dalam keadaan di mana 
Engkau berupaya untuk menghukumku, tetapi Engkau mengilhamiku dengan tobat atas 
kelalaianku melakukan dosa-dosa itu semua; sesungguhnya aku memohon ampunan-Mu, 
maka ampunilah aku. Dan tidaklah aku melakukan yang demikian atas apa yang 
Engkau ridai dan Kau janjikan aku dengan pahala atas yang demikian itu. Maka 
aku memohon kepada-Mu. Ya Allah, Wahai yang Maha Pemurah! Wahai Yang Maha 
Agung dan wahai Yang Maha Mulia agar Engkau menerima tobat itu dariku dan 
janganlah Engkau menghampakan harapanku kepada-Mu Wahai Yang Maha Pemurah. 
Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan
 penghulu kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.


Doa Awal Tahun 1430 H, Setelah Magrib pd tgl 28 Desember 2009 

Dibaca 3 kali setelah Maghrib pada tanggal 1 Muharam. 
Wa shallallaahu `alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa `alaa aalihi wa 
shahbihii wa sallam/allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa `alaa 
fadhlikal `azhiimi wa juudikal mu`awwali wa haadzaa `aamun jadiidun qad aqbala 
nas-alukal `ishmata fiihi minasy-syaythaani wa awliyaa-ihi wa junuudihi wal 
`awna `alaa haadzihin-nadsil ammarati bis-suu-I wal isytighaala bimaa 
yuqarribunaa ilayka zulfaa yaa dzal jalaali wal ikraami yaa 
arhamar-raahimiin/wa shallallaahu `alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa 
`alaa aalihi wa ash-haabihii wa sallam/amiin

Artinya :
Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan penghulu kami Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah Dzat 
Yang Maha Kekal, Yang Qadim dan Awal, atas anugerah-Mu dan pemberian-Mu yang 
Agung yang sangat kami harapkan, dan tahun baru ini sungguh telah datang, kami 
memohon kepada Engkau ya Allah, penjagaan yang kuat atas diri kami dari 
gangguan setan, para pengikutnya serta bala tentaranya. Dan lindungi kami dari 
nafsu amarah yang buruk ini, sibukkan kami dengan amalan agar kami selalu 
mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Dzat pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai 
Dzat yang Maha berbelas kasihan. Dan selawat dan salam semoga tercurah pada 
junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 
sahabatnya. Amin

Wa min Allah at Tawfiq

wasalam, arief hamdani
www.rumicafe.blogspot.com
www.mevlanasufi.blogspot.com
HP. 0816 830 748

Buku-buku Amalan harian Bulan Islam dapat dibeli di Rumi Cafe
Jl. Iskandarsyah Raya Kav 12-14 No. 3B, Jakarta Selatan ( dekat Blok M)


   

Kirim email ke