Dunia ini kan berputar sekarang baru jaya memang,tapi dulu Bani 
Quraishah dan Khaibar,Bainuqa itu 
Yahudi kalah.Jaman Musa pernah jadi budak di Mesir,jaman Nazi malah 6 
juta yang digaskan.Dulu mereka do rela 
tinggal di Madinah sebab dikitabnya tertera Nabi baru akan muncul di 
Madinah,setelah nabi baru muncul,lo kok Ras Arab akhirnya do kabur 
dari Madinah,eh diusir ding.

Shalom,
Tawangalun.

- In prole...@yahoogroups.com, "utusan.allah" <utusan.allah@> 
wrote:
>
> 
> Kelebihan rata-rata orang Israel atau Yahudi dari orang Arab (dan
> Islam) tidak bisa dibantah..
> 
> Walaupun dikepung orang Arab yang Islam yang dungu-dungu kayak 
anjing
> itu mereka bisa menghaislkan penemuan ilmiah yang luar biasa: baca
> berita tentang penelitian dibidang stemcell misalnya..
> 
> Dan bukan hanya di Israel mereka itu bikin penemuan ilmiah: coba 
baca
> berita penemuan ilmiah di Science Daily misalnya, kelihatan banyak
> nama-nama Yahudi (dan nama orang Tionghoa atau India) sedangkan nama
> Arab sungguh jarang, if any..
> 
> Arab dan Islam itu adalah ikon kedunguan dan otak busuk..
> 
> Tapi mereka juga adalah manusia.Kirim email ke