Uraian ringkas tentanag kreationisme.

Knowledgerush.com.: Creationism

http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Creationism/

 ---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke