Jadi agama Nasrani itu ya cuma tahayul aja...

Penganutnya percaya kepada  Tuhan yang tidak berbukti ada.

Seperti kepercayaan tahayul yang lain.

---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke