Ketika ada yang bilagn al-Mushaf itu berisi wahyu Allah, maka PAREWA PAREWA 
yang dungu itu memasang jurus "anjing budug lapar melihat seonggok taik angat: 
dilahapnya kibulan itu begitu saja.

Dungu.

PAREWA PAREWA itu dungu  kayak anjing.

Tapi dungu saja tidak jadi masaalah betul,  yang jadi masaalah adalah bahwa 
ajaran agama Islam itu sungguh buas, kejam, ganas, zalim lagi biadab.

Karena ajaran yang dianut PAREWA PAREWA itu buas, kejam, ganas, zalim lagi 
biadab maka PAREWA PAREWA itu jadi kampiun tukang fitnah dan rajin unjuk 
kedengkian dan kebusukan fikirannnya..diberbagai mailing list yang diikutinya 


 ---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke