Bagi yang mau memperluas cakrawala.

List of human evolution fossils


 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hominina_fossils

---------------
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo


Allah yang disembah orang Islam tipikal dan yang digambarkan oleh al-Mushaf itu 
dungu, buas, kejam, keji, ganas, zalim lagi biadab hanyalah Allah fiktif.      

Kirim email ke