(2) Berbakti Pada Orang Tua

Berlebaran dengan bersilaturahim juga mengunjungi pemakaman untuk berziarah.
Berziarah ke makam mengingatkan akan hari kematian kita, juga sekaligus 
mengingat
orang tua; jika orang tua sudah tiada.

Keharusan berbakti pada ibu-bapa yang diajarkan Islam sangatlah rasional.
Mengingat sedemikian besar jasa mereka dalam merawat anak-anaknya; dari dalam 
kandungan hingga dewasa. Allah SWT memerintahkan agar kita senantiasa berbuat 
baik pada orang tua. Jangan membentak, mengeluarkan kata-kata yang tak pantas 
pada 
mereka, tapi ucapkanlah perkataan yang mulia [QS Al Israa'; 17:23]

Rasulullah SAW bersabda " Ridla Allah tergantung pada ridla kedua orang tua, 
dan murka 
Allah tergantung pada murka kedua orang tua." [H.R.Tirmizi]

Kewajiban berbakti kepada orang tua juga berlaku bagi anak yang memiliki orang 
tua 
non-muslim. Sepanjang mereka tidak menyuruh kepada hal yang bertentangan dengan 
ajaran Islam, maka segala nasihat, perintah orang tua harus dipatuhi.

Dikisahkan dalam hadith. Seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW. Ia bertanya: 
" Wahai Rasulullah, siapakah diantara manusia yang paling berhak aku hormati. 
Jawab Rasulullah, "Ibumu".
Lelaki itu bertanya lagi, " Lalu siapa?"
Jawabnya tetap, "Ibumu",
Lelaki itu masih bertanya lagi, " Kemudian siapa?"
Jawabnya tidak berubah, "Ibumu".
Lelaki itu bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi?"
Jawab Rasulullah SAW, " Ayahmu."
[Muttafaq 'alaih] - [lm-26]
[Dari berbagai sumber]
---------------------------------------------------
l.meilany
170909/27ramadhan1430h

Kirim email ke