Kemashlatan Islam Itu Seperti Apa ???
                       
Membunuh Yahudi juga merupakan kemashlatan Islam, termasuk orang kafir, orang 
murtad, dan semua yang bukan dianggap Islam

Agama Mashlat itu adalah cuma agama Islam Memang istilah kemashlatan itu tak 
ada definisinya, tidak jelas artinya, cenderung cuma basa basi yang artinya 
"kepentingan" yang artinya "kecenderungan yang menguntungkan", dan tujuan dari 
kemashlatan Islam itu cuma satu, yaitu menegakkan agama Allah yang disebutnya 
"Syariah Islam".

"Kemashlatan" itu cuma ada dalam agama Islam, tidak pernah diagama lain ada 
"kemashlatan" yang sama seperti dalam Islam. Hidup itu bukan kemashlatan, 
Allah itu bukan kemashlatan, Yesus itu bukan kemashlatan, dan nabi2 juga bukan 
kemashlatan.

> From: Ignatius I Gde Manuke <ignatiusigdeman...@...>
> Subject: Re: [GerejaBethanyIndonesia]
> Isilah Hidup Ini Dengan Kerja Sama Dan
> Tolong Menolong !!!
> Wah, kalau di Islam tolong menolong itu
> selama masih menyangkut kemaslahatan
> hidup tidak ada syaratnya Pak. Apalagi
> kalau kita sudah menduduki negara orang.
> 

Anda salah dan selfish, sebagai orang Islam saya sudah berkunjung, bekerja, 
bahkan mengajar diberbagai tempat, negara, dan dunia ini.

Ternyata disemua tempat yang mayoritasnya beragama Islam ternyata masyarakatnya 
cenderung saling tuduh, saling bunuh, dan saling menyalahkan satu sama lainnya 
sebagai kurang keislamannya, salah akidahnya, menuduh sesama islam sebagai 
kafirun, murtad, salah pemahaman, kurang keimanan dll.

Contoh yang sederhana saja dinegara kita sendiri, ditanah air kita sendiri, 
umat Islam membantai saudaranya sesama Islam juga dari jemaah Ahmadiah, harta 
bendanya dijarah, rumahnya dibakar, tanahnya dirampas, mesjidnya dibakar, dan 
beberapa ulamanya dibunuh. Celakanya, tidak satupun pelakunya ditahan apalagi 
ditangkap polisi.

Lhaaa.... saudaranya sesama Islam saja diperlakukan begitu, apalagi saudaranya 
yang berbeda yang bukan beragama Islam, bisakah anda membayangkannya ???

Ini bukan cuma di Indonesia, juga diArab Saudia, juga di Iran, juga di 
Afghanistant, juga di Irak, pokoknya anda bisa menyaksikan disemua negara yang 
mayoritas Islam umatnya sama seperti begitu.

Kita enggak bisa menyangkal bahwa itu bukan ajaran Islam, justru umat Ahmadiah 
didholimi itu atas dasar akidah Islam itu sendiri.

Kalo ada orang salah akidah agamanya, biarkanlah Allah yang menghukumnya tak 
perlu kita jarah. Apa hubungan akidah seseorang dengan harta bendanya yang 
harus dijarah ???

Ini adalah kenyataan, mau disangkalpun sia sia saja. Ini demi kemashlatan ??? 
Kemashlatannya siapa ???

Kemashlatan Yahudi tak sama dengan kemashlatan Islam
Kemashlatan Islam tak sama dengan kemashlatan Kristen
Kemashlatan Islam bertentangan dengan kemashlatan agama Buddha
Kemashlatan Islam berbeda dari kemashlatan HAM

Tapi memang, ternyata kemashlatan Islam sejajar dengan Teror2 jihad,

Ny. Muslim binti Muskitawati.
Kirim email ke