KETURUNAN ISMAEL

25:11 Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak,
anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi.
25:12 Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang
telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir,
hamba Sara itu.
25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut
urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael,
selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
25:14 Misyma, Duma, Masa,
25:15 Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma.
25:16 Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama
mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan
mereka, dua belas orang raja, masing-masing dengan
sukunya.
25:17 Umur Ismael ialah seratus tiga puluh tujuh
tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan
dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
25:18 Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai
Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah
Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara
mereka.

Dalam Alkitab tidak ada kelanjutan tentang kehidupan
Ismael dan keturunannya

Dalam Quran juga tidak menulis/menjelaskan tentang
kehidupan Ismail beserta silsilah keturunannya.

Dari masa kehidupan Ismail sampai Muhammad terpaut
waktu kurang lebih 2500 tahun.
Dan umat Islam mengklaim bahwa Abraham dan keluarganya
semuanya beragama Islam,sampai munculnya Muhammad ber-
arti Tuhan sempat membohongi/menyesatkan bermilyar-
milyar manusia,karena setelah era Abraham Tuhan masih
mengutus para nabi seperti Musa,Yesaya,Yehezkiel dll
untuk menyampaikan FirmaNya kepada manusia.

Kalau Abraham sekeluarga sudah beragama Islam apa
perlunya Tuhan mengutus Musa dan para nabi lainnya,
sehingga keturunannya harus berurusan dengan umat
Yahudi/Nasrani.

Seandainya Abraham dan sebagian
keturunannya"mempionir"
menetap di Mekah,maka tentulah pengaruh "keislaman"
Abraham dan keturunannya dan golongannya di Mekah
justru akan ikut terpancar dalam sejarah pra-Muhammad.
Namun dalam perkembangan historis,orang-orang Mekah
purba yang ada ternyata hanyalah orang-orang yang
tetap
hanyut dalam PAGANISME dan tidak menyembah maupun
bersalat bagi Tuhan dalam azas monotheisme Abraham.

Ini tentu menjadi pertanyaan terbuka bagi siapa saja.
Bukankah menurut umat Islam Mekah dan Ka'bahnya telah
secara khusus dipilih Tuhan sebagai pusat beribadah
paling suci yang pertama dan terakhir untuk umat
Islam?

Suatu pilihan AKBAR dibawah pendiri nabi besar,dan
menjadi tempat beribadat yang diberkahi sejak awalnya?

Coba simak baik-baik ayat-ayat dibawah ini :

QS.3:96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang
di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia.

Kalau memang tempat beribadah yang mula-mula dibangun
ialah Baitullah (Ka'bah) di Mekah,kenapa pada mula
kiblat sholat Muhammad menyuruh para pengikutnya ber-
kiblat ke Yerusalem ? Apa semata-mata hanya untuk
mengambil simpati umat Yahudi dalam memperkenalkan
agama Islam,kemudian karena umat Yahudi menolak dan
tidak percaya bahwa Muhammad adalah nabi kemudian
Muhammad merubah arah Kiblat ke Mekah.

QS.14 - IBRAHÝM

35.Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang
aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada
menyembah berhala-berhala. 

     36. Ya Tuhan-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu
telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka
barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang
mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

     37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang
tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau
(Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang
demikian itu) agar mereka mendirikan salat, maka
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada
mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan,
mudah-mudahan mereka bersyukur. 

     38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui
apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan;
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. 

     39. Segala puji bagi Allah yang telah
menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan
Ishak. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha
Mendengar (memperkenankan) doa. 

     40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku
orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan
kami, perkenankanlah doaku. 


Tapi pada kenyataanya permohonan Abraham untuk menja-
dikan Mekah sebagai negeri yang aman dan semua ketu-
runannya jauh dari berhala tidak dikabulkan oleh
Tuhan.
Padahal kalau kita cermati ayat 39-40 doa Abraham
sepertinya dikabulkan Tuhan.

Realitanya Mekah menjadi pusat penyembah berhala dan
menjadi negeri yang bau amis darah karena perang.

Tidak seharusnya existensi dan peran dari Ka'bah
(untuk salat)dan ajaran agama Ibrahim segera menjadi
hilang tak terlacak tanpa ada sebab-sebab fundamental
Tuhan yang terkait.
Apalagi lalu menjadi tempat yang TIDAK DIBERKAHI kare-
na berubah menjadi tempat  dan pusat penyembahan ber-
hala selama berabad-abad sebelum akhirnya "dihidupkan"
kembali oleh Muhammad ?

Ini menjadi tantangan yang belum terpecahkan oleh para
ahli.Sebab referensi Tuhan hilang disini.
Terdapat VACUM ajaran Tuhan yang dibawa Abraham di-
kota suci Mekah,ditempat yang paling diberkahi yang
justru dipilih Tuhan sendiri.Kalimat Tauhid yang
pernah
ada,yang dijadikan kalimat yang KEKAL pada keturunan
Abraham,bolehkah lenyap selama berpuluh abad tanpa
pembelaan,ditukar habis oleh BERHALA-BERHALA ?


Seandainya klaim umat Islam tentang semua manusia dari
mulai Adam sampai era Yesus beragama Islam berarti
Tuhan sempat istirahat 2500 tahun dengan membiarkan
umatNya tersesat oleh ajaran-ajaran palsu.

Wasallam
abdi yono

Friday, 15 September, 2006 22:10
From:
"abdi yono" <boiran2...@yahoo.co.uk>
Add sender to Contacts
To:
milis_i...@googlegroups.com

     KETURUNAN ISMAEL

25:11 Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak,
anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi.
25:12 Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang
telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir,
hamba Sara itu.
25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut
urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael,
selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
25:14 Misyma, Duma, Masa,
25:15 Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma.
25:16 Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama
mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan
mereka, dua belas orang raja, masing-masing dengan
sukunya.
25:17 Umur Ismael ialah seratus tiga puluh tujuh
tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan
dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
25:18 Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai
Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah
Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara
mereka.

Dalam Alkitab tidak ada kelanjutan tentang kehidupan
Ismael dan keturunannya

Dalam Quran juga tidak menulis/menjelaskan tentang
kehidupan Ismail beserta silsilah keturunannya.

Dari masa kehidupan Ismail sampai Muhammad terpaut
waktu kurang lebih 2500 tahun.
Dan umat Islam mengklaim bahwa Abraham dan keluarganya

semuanya beragama Islam,sampai munculnya Muhammad ber-
arti Tuhan sempat membohongi/menyesatkan bermilyar-
milyar manusia,karena setelah era Abraham Tuhan masih
mengutus para nabi seperti Musa,Yesaya,Yehezkiel dll
untuk menyampaikan FirmaNya kepada manusia.

Kalau Abraham sekeluarga sudah beragama Islam apa
perlunya Tuhan mengutus Musa dan para nabi lainnya,
sehingga keturunannya harus berurusan dengan umat
Yahudi/Nasrani.

Seandainya Abraham dan sebagian
keturunannya"mempionir"
menetap di Mekah,maka tentulah pengaruh "keislaman"
Abraham dan keturunannya dan golongannya di Mekah
justru akan ikut terpancar dalam sejarah pra-Muhammad.
Namun dalam perkembangan historis,orang-orang Mekah
purba yang ada ternyata hanyalah orang-orang yang
tetap
hanyut dalam PAGANISME dan tidak menyembah maupun
bersalat bagi Tuhan dalam azas monotheisme Abraham.

Ini tentu menjadi pertanyaan terbuka bagi siapa saja.
Bukankah menurut umat Islam Mekah dan Ka'bahnya telah
secara khusus dipilih Tuhan sebagai pusat beribadah
paling suci yang pertama dan terakhir untuk umat
Islam?

Suatu pilihan AKBAR dibawah pendiri nabi besar,dan
menjadi tempat beribadat yang diberkahi sejak awalnya?

Coba simak baik-baik ayat-ayat dibawah ini :

QS.3:96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang
di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia.

Kalau memang tempat beribadah yang mula-mula dibangun
ialah Baitullah (Ka'bah) di Mekah,kenapa pada mula
kiblat sholat Muhammad menyuruh para pengikutnya ber-
kiblat ke Yerusalem ? Apa semata-mata hanya untuk
mengambil simpati umat Yahudi dalam memperkenalkan
agama Islam,kemudian karena umat Yahudi menolak dan
tidak percaya bahwa Muhammad adalah nabi kemudian
Muhammad merubah arah Kiblat ke Mekah.

QS.14 - IBRAHÝM

35.Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang
aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada
menyembah berhala-berhala. 

     36. Ya Tuhan-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu
telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka
barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang
mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

     37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang
tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau
(Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang
demikian itu) agar mereka mendirikan salat, maka
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada
mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan,
mudah-mudahan mereka bersyukur. 

     38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui
apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan;
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. 

     39. Segala puji bagi Allah yang telah
menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan
Ishak. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha
Mendengar (memperkenankan) doa. 

     40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku
orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan
kami, perkenankanlah doaku. 


Tapi pada kenyataanya permohonan Abraham untuk menja-
dikan Mekah sebagai negeri yang aman dan semua ketu-
runannya jauh dari berhala tidak dikabulkan oleh
Tuhan.
Padahal kalau kita cermati ayat 39-40 doa Abraham
sepertinya dikabulkan Tuhan.

Realitanya Mekah menjadi pusat penyembah berhala dan
menjadi negeri yang bau amis darah karena perang.

Tidak seharusnya existensi dan peran dari Ka'bah
(untuk salat)dan ajaran agama Ibrahim segera menjadi
hilang tak terlacak tanpa ada sebab-sebab fundamental
Tuhan yang terkait.
Apalagi lalu menjadi tempat yang TIDAK DIBERKAHI kare-
na berubah menjadi tempat  dan pusat penyembahan ber-
hala selama berabad-abad sebelum akhirnya "dihidupkan"
kembali oleh Muhammad ?

Ini menjadi tantangan yang belum terpecahkan oleh para
ahli.Sebab referensi Tuhan hilang disini.
Terdapat VACUM ajaran Tuhan yang dibawa Abraham di-
kota suci Mekah,ditempat yang paling diberkahi yang
justru dipilih Tuhan sendiri.Kalimat Tauhid yang
pernah
ada,yang dijadikan kalimat yang KEKAL pada keturunan
Abraham,bolehkah lenyap selama berpuluh abad tanpa
pembelaan,ditukar habis oleh BERHALA-BERHALA ?


Seandainya klaim umat Islam tentang semua manusia dari
mulai Adam sampai era Yesus beragama Islam berarti
Tuhan sempat istirahat 2500 tahun dengan membiarkan
umatNya tersesat oleh ajaran-ajaran palsu.

Wasallam
abdi yono


      

Kirim email ke