Branch: refs/heads/ZNTA-874-stats
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-client
 Commit: 71a89f498968f99fe0c2e734a5149eb979492ea1
   
https://github.com/zanata/zanata-client/commit/71a89f498968f99fe0c2e734a5149eb979492ea1
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2016-01-15 (Fri, 15 Jan 2016)

 Changed paths:
  M 
stub-server/src/main/java/org/zanata/rest/service/MockStatisticsResource.java
  M 
zanata-rest-client/src/test/java/org/zanata/rest/client/StatisticsResourceClientTest.java

 Log Message:
 -----------
 fix(stats): fix stats with updated api


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to