Branch: refs/heads/allow-okapi-snapshot
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-parent
 Commit: e057e672fdd3e5cc92dbbcab2dd1f919706d63fd
   
https://github.com/zanata/zanata-parent/commit/e057e672fdd3e5cc92dbbcab2dd1f919706d63fd
 Author: Damian Jansen <djan...@redhat.com>
 Date:  2016-02-25 (Thu, 25 Feb 2016)

 Changed paths:
  M pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Allow the Okapi snapshot repo

Required for supporting Qt translation files


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to