Branch: refs/heads/handle-500
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-server
 Commit: 3e884b3cf7cd6899e64ea5b58190bb38a048c492
   
https://github.com/zanata/zanata-server/commit/3e884b3cf7cd6899e64ea5b58190bb38a048c492
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2016-03-07 (Mon, 07 Mar 2016)

 Changed paths:
  M zanata-test-war/pom.xml
  A zanata-test-war/src/main/java/org/zanata/test/BadResponseFilter.java
  A zanata-test-war/src/main/resources/META-INF/web-fragment.xml
  A zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/ThrowableExceptionMapper.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/ZanataServiceExceptionMapper.java

 Log Message:
 -----------
 Add better handling for server errors


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to