Branch: refs/heads/lambdas-in-func-tests
  Home:   https://github.com/zanata/zanata-server
_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to