Branch: refs/heads/add-path-to-rest-interfaces
  Home:   https://github.com/zanata/zanata-api

_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to