Branch: refs/heads/build-scripts
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-server
 Commit: bb889c2da7d90001aec33547751bce1d4a298f3f
   
https://github.com/zanata/zanata-server/commit/bb889c2da7d90001aec33547751bce1d4a298f3f
 Author: Carlos Munoz <chav...@hotmail.com>
 Date:  2016-04-08 (Fri, 08 Apr 2016)

 Changed paths:
  M README.md

 Log Message:
 -----------
 add a section for developer prereqs


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to