Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-api
 Commit: e1aa8684ebaf5ef3ff9e0167db8c24a80d0b6cf9
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/e1aa8684ebaf5ef3ff9e0167db8c24a80d0b6cf9
 Author: Carlos Munoz <chav...@hotmail.com>
 Date:  2016-08-02 (Tue, 02 Aug 2016)

 Changed paths:
  M zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/FileResource.java

 Log Message:
 -----------
 docs: document file resource endpoints (#53)


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to