Branch: refs/heads/update-common-api-4.0.0-SNAPSHOT
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-api
 Commit: 8949c5ce6575fbdd627716f3952338450395df25
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/8949c5ce6575fbdd627716f3952338450395df25
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2016-09-16 (Fri, 16 Sep 2016)

 Changed paths:
  M zanata-common-api/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 fix(version): restore common-api-snapshot to 4.0.0-SNAPSHOT


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to