Branch: refs/heads/json-support
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-api
 Commit: e8b2f419ff67aebb4587316e14b28d942783ca71
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/e8b2f419ff67aebb4587316e14b28d942783ca71
 Author: Damian Jansen <djan...@redhat.com>
 Date:  2016-09-30 (Fri, 30 Sep 2016)

 Changed paths:
  M zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/common/DocumentType.java
  M zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/common/ProjectType.java
  M zanata-common-api/src/test/java/org/zanata/common/DocumentTypeTest.java
  M zanata-common-api/src/test/java/org/zanata/common/ProjectTypeTest.java

 Log Message:
 -----------
 Basic JSON support


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to