Branch: refs/heads/redirectHttpToHttps
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 7f13c3d3c8f767ca575181e4ccf597216e730861
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/7f13c3d3c8f767ca575181e4ccf597216e730861
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-02-20 (Mon, 20 Feb 2017)

 Changed paths:
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/servlet/UrlRewriteConfig.java

 Log Message:
 -----------
 feat(ZNTA-1746): add zanata.redirectHttpToHttps


 Commit: 159c5f0363551c83446f6f417fc8f68b93de1889
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/159c5f0363551c83446f6f417fc8f68b93de1889
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-02-20 (Mon, 20 Feb 2017)

 Changed paths:
  M docs/user-guide/system-admin/configuration/installation.md

 Log Message:
 -----------
 feat(ZNTA-1746): add documentation for zanata.redirectHttpToHttps


Compare: 
https://github.com/zanata/zanata-platform/compare/e8b75e4c5369...159c5f036355
_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to