Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 5259496855594c9c4840584fce23b58c4ab85623
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/5259496855594c9c4840584fce23b58c4ab85623
 Author: Damian Jansen <djan...@redhat.com>
 Date:  2017-04-04 (Tue, 04 Apr 2017)

 Changed paths:
  M 
server/zanata-model/src/main/java/org/zanata/model/HApplicationConfiguration.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ApplicationConfiguration.java
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ServerConfigurationBean.java
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/config/DatabaseBackedConfig.java
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/GravatarServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/resources/messages.properties
  M server/zanata-war/src/main/webapp/admin/server_configuration.xhtml
  A 
server/zanata-war/src/test/java/org/zanata/ApplicationConfigurationTest.java
  M 
server/zanata-war/src/test/java/org/zanata/config/DatabaseBackedConfigTest.java
  A 
server/zanata-war/src/test/java/org/zanata/service/impl/GravatarServiceImplTest.java
  M 
server/zanata-war/src/test/resources/org/zanata/test/model/ApplicationConfigurationData.dbunit.xml

 Log Message:
 -----------
 fix(ZNTA-1846): Admin setting for Gravatar image rating (#256)

* fix(ZNTA-1846): Admin setting for Gravatar image rating
* fix(ZNTA-1846): Add tests for app config and gravatar


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to