Branch: refs/heads/ZNTA-1837-frontend-stories
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 4e7f8fef3686a8139eb52b7e055b49b4dd497030
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/4e7f8fef3686a8139eb52b7e055b49b4dd497030
 Author: kgough <kgo...@redhat.com>
 Date:  2017-04-21 (Fri, 21 Apr 2017)

 Changed paths:
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Alert/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Badge/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Breadcrumbs/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Button/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Dropdown/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/EditableText/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Form/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Icon/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Label/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Link/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/List/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/LoaderText/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Pagination/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Panel/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/ProgressBar/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Table/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Tabs/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/TextInput/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Tooltip/story.js
  A server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Well/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/stories.js

 Log Message:
 -----------
 chore: added components to frontend storybook


 Commit: 12af0e7449d53c116980c5a898dd5f391ba7fb31
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/12af0e7449d53c116980c5a898dd5f391ba7fb31
 Author: kgough <kgo...@redhat.com>
 Date:  2017-04-21 (Fri, 21 Apr 2017)

 Changed paths:
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Button/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Dropdown/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/EditableText/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Form/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Label/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/List/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/LoaderText/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Pagination/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Panel/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/ProgressBar/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Tabs/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/Well/story.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/styles/style.less
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/styles/variables.less

 Log Message:
 -----------
 chore: css tweaks for storybook


Compare: 
https://github.com/zanata/zanata-platform/compare/4e7f8fef3686^...12af0e7449d5
_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to