Branch: refs/heads/ZNTA-1771-tmx
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: b15a3e40f104498c7592939cce51e4715a6f3799
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/b15a3e40f104498c7592939cce51e4715a6f3799
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2017-08-03 (Thu, 03 Aug 2017)

 Changed paths:
  M 
api/zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/dto/SourceLocaleDetails.java
  M 
api/zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/LocalesResource.java
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/actions/tmx-actions.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/components/TMX/TMXExportModal.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/reducers/tmx-reducer.js
  M server/zanata-frontend/src/frontend/app/styles/style.less
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/LocalesService.java
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectIterationLocalesService.java
  M 
server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectLocalesService.java
  M server/zanata-war/src/test/java/org/zanata/dao/LocaleDAOTest.java
  M 
server/zanata-war/src/test/resources/org/zanata/test/model/ProjectsData.dbunit.xml
  M 
server/zanata-war/src/test/resources/org/zanata/test/model/TMXTestData.dbunit.xml

 Log Message:
 -----------
 refactor: use immuntability-helper


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to