Branch: refs/heads/ZNTA-234-stats-docId
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: ebdf216051f483bf53128fe64183864eb6e4dd49
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/ebdf216051f483bf53128fe64183864eb6e4dd49
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2017-08-11 (Fri, 11 Aug 2017)

 Changed paths:
  M 
api/zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/StatisticsResource.java
  M 
client/stub-server/src/main/java/org/zanata/rest/service/MockStatisticsResource.java
  M 
client/zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsCommand.java
  M 
client/zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/StatisticsResourceClient.java
  M 
server/services/src/main/java/org/zanata/rest/service/StatisticsServiceImpl.java

 Log Message:
 -----------
 fix: update stats endpoint for docId

https://zanata.atlassian.net/browse/ZNTA-234


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to