Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 01883e852d78b1d221429f6ff3e50277eada54b8
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/01883e852d78b1d221429f6ff3e50277eada54b8
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-09-26 (Tue, 26 Sep 2017)

 Changed paths:
  M server/gwt-editor/pom.xml
  M server/pom.xml
  M server/zanata-test-war/pom.xml
  M 
server/zanata-test-war/src/main/java/org/zanata/rest/RemoteTestSignalerImpl.java
  A server/zanata-test-war/src/main/java/org/zanata/test/SessionChecker.kt
  A server/zanata-test-war/src/main/java/org/zanata/test/SessionTracker.kt
  M server/zanata-war/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 test: check session size/serializability (#514)

* Check session size/serializability
* Replace kotlin-runtime with kotlin-stdlib


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to