Branch: refs/heads/release
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: d9ff1587d8bd0e204ed0d06e67eb380c05701197
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/d9ff1587d8bd0e204ed0d06e67eb380c05701197
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-11-06 (Mon, 06 Nov 2017)

 Changed paths:
  M server/zanata-frontend/pom.xml
  M server/zanata-frontend/src/frontend/scripts/build.js

 Log Message:
 -----------
 fix(ZNTA-2256, ZNTA-2266) fail build for JS errors (#608)

* fix(ZNTA-2266): fail build if JS tests fail
* fix(ZNTA-2256): fail for webpack errors


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to