Branch: refs/heads/ZNTA-1325
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: ec56bcbb8d9ad4e4dc340875803e3024e1b9b753
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/ec56bcbb8d9ad4e4dc340875803e3024e1b9b753
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2018-01-04 (Thu, 04 Jan 2018)

 Changed paths:
  M server/services/src/main/java/org/zanata/dao/AccountDAO.java
  A server/services/src/test/java/org/zanata/dao/AccountDAOTest.java

 Log Message:
 -----------
 fix: update API key generation

https://zanata.atlassian.net/browse/ZNTA-1325


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to