Branch: refs/heads/ZNTA-2326
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 28f62109e3639cbb6f9e9f4af4e9c96a17e67a0c
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/28f62109e3639cbb6f9e9f4af4e9c96a17e67a0c
 Author: Alex Eng <a...@redhat.com>
 Date:  2018-01-10 (Wed, 10 Jan 2018)

 Changed paths:
  R server/zanata-overlay/.gitignore
  R server/zanata-overlay/README.md
  R server/zanata-overlay/build.gradle
  R server/zanata-overlay/common/bin/standalone-zanata.bat
  R server/zanata-overlay/common/bin/standalone-zanata.sh
  R server/zanata-overlay/common/standalone/configuration/zanata.properties
  R server/zanata-overlay/config/remote-deps.groovy
  R 
server/zanata-overlay/distros/eap-7/standalone/configuration/standalone-zanata.xml
  R 
server/zanata-overlay/distros/wildfly/standalone/configuration/standalone-zanata.xml

 Log Message:
 -----------
 chore: remove zanata-overlay

https://zanata.atlassian.net/browse/ZNTA-2326


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to