Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: f4d0f2e953c329b62e3705e3349100106e815082
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/f4d0f2e953c329b62e3705e3349100106e815082
 Author: Ding-Yi Chen <dc...@redhat.com>
 Date:  2018-01-11 (Thu, 11 Jan 2018)

 Changed paths:
  M api/pom.xml
  M api/zanata-common-api/pom.xml
  M build-tools/pom.xml
  M client/pom.xml
  M client/stub-server/pom.xml
  M client/zanata-cli/pom.xml
  M client/zanata-client-commands/pom.xml
  M client/zanata-maven-plugin/pom.xml
  M client/zanata-rest-client/pom.xml
  M common/pom.xml
  M common/zanata-adapter-glossary/pom.xml
  M common/zanata-adapter-po/pom.xml
  M common/zanata-adapter-properties/pom.xml
  M common/zanata-adapter-xliff/pom.xml
  M common/zanata-common-util/pom.xml
  M parent/pom.xml
  M pom.xml
  M server/functional-test/pom.xml
  M server/gwt-editor/pom.xml
  M server/gwt-shared/pom.xml
  M server/gwt-test/pom.xml
  M server/pom.xml
  M server/security-common/pom.xml
  M server/services/pom.xml
  M server/zanata-frontend/pom.xml
  M server/zanata-liquibase/pom.xml
  M server/zanata-model-test/pom.xml
  M server/zanata-model/pom.xml
  M server/zanata-test-war/pom.xml
  M server/zanata-war/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 chore(version): development version is now 4.5.0-SNAPSHOT


_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to