> Does setting the aclinherit=passthrough-x zfs property on the
> filesystem help?

I'll try that once I'm back at the office - thanks!

> I'm not sure, but you may still need to do a chmod -R on each
> filesystem to set the ACLs on each existing directory.

I'll try the one above first...

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
r...@karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er 
et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av 
idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og 
relevante synonymer på norsk.
_______________________________________________
zfs-discuss mailing list
zfs-discuss@opensolaris.org
http://mail.opensolaris.org/mailman/listinfo/zfs-discuss

Reply via email to