> GNU tar does not follow the standard when creating archives, so Sun
> tar may be unable to unpack the archive correctly.
> 
> But GNU tar makes strange things when unpacking symlinks.
> 
> I recommend to use star, it understands GNU tar archives.

Even if you used some wierd tar program, the I/O pattern would be the same. 
Blaming userspace for kernel issues is nonesense
-- 
Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
r...@karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er 
et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av 
idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og 
relevante synonymer på norsk.
_______________________________________________
zfs-discuss mailing list
zfs-discuss@opensolaris.org
http://mail.opensolaris.org/mailman/listinfo/zfs-discuss

Reply via email to