Hi all

Reading the docs for the Hitachi drives, it seems CCTL (aka TLER) is settable 
for Deskstar drives. See page 97 in http://goo.gl/ER0WD

Does anyone know if this is possible from OI/Solaris, or if this needs to be 
done on driver level?

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
r...@karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er 
et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av 
idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og 
relevante synonymer på norsk.
_______________________________________________
zfs-discuss mailing list
zfs-discuss@opensolaris.org
http://mail.opensolaris.org/mailman/listinfo/zfs-discuss

Reply via email to