From: "Can Canbilek" <[EMAIL PROTECTED]>
> Öncelikle rahatsız ediyorsak özür dileriz ama bu maili okursanız sanırım
> bize teşekkür edeceksiniz. Sizlere, hiçbir masraf yapmadan yalnızca
> internete girerek para kazanacağınızı iddia ediyoruz.

Oh, yeah? Well you aint that pretty yourself!

> Hiçbir yalan dolan, hile olmadan....

Keep my mother out of this!!

:-)_______________________________________________
Zope-Dev maillist  -  [EMAIL PROTECTED]
http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-dev
**  No cross posts or HTML encoding!  **
(Related lists - 
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-announce
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope )

Reply via email to