जोहार !

गेली काही वर्षे आपण आयुश च्या माध्यमातून सामाजिक जागृतीसाठी लहानसे प्रयत्न
करीत आहोत. हा आयुश उपक्रम अधिक प्रभावी करण्याकरिता आपले मार्गदर्शन अपेक्षित
आहे. आदिवासी समाजाविषयीच्या विविध विषयावर चर्चा / बातम्या / उपक्रम / माहिती
आपल्या पर्यंत यावी या साठी या उद्देशाने "आयुश ब्रॉडकास्ट लिस्ट" अपडेट
करण्यात आली आहे.

अंदाजे आठवड्यातून ३ किंवा विषया नुसार मॅसेज शेअर केले जातील, हे मॅसेजे
आपण आपल्या
संपर्कात/ग्रुप मध्ये फॉरवर्ड करून समाज जागृतीच्या या प्रयत्नात सहभागी व्हाल
अशी खात्री आहे. आदिवासीत्व जतन करून त्या विषयी जागरूकता करण्याचे प्रत्येक
प्रयत्न सशक्त करूया.

१. चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आयुश व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सहभागी होण्यासाठी
मेसेज करा (Join Group)
२. आपल्या मित्रांना या लिस्ट मध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्या
नंबरवरून हा मेसेज करण्यास सांगावे (Join List )
३. आपण या लिस्ट मधून निघण्यासाठी मेसेज करा (Remove List)

आपले ज्ञान कौशल्य समाज हितासाठी उपयोगात आणून आदिवासी सशक्तीकरणाचे उपक्रम
मजबूत करूया !
lets do it together

आयुश । आदिवासी युवा शक्ती
www.adiyuva.in
<https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adiyuva.in%2F&h=ATOYQ3ep7DCu622lXCkqTZ4QMdIHVHopHNwZTVDOxOTUzX2jHxzruB1KUMUdlZhxAD7kWIBpZUIHeORQRj0a-6DDf9t9ERumR9KRqDvL2l3HurMw0WCZ9TQPXeDlF4lAk882_GCrMJ-OSquSA952ceH9tMnQ4vszvMebFW4QWPv7uqFidXuWPLmdlVtcO1y2qv7X0uVXNB-_vRvRHmXHKvNGSvP_V5gM0nBzDBIF8TA9wT-qNEYw8enKWyLF6ulPxAI>

 । व्हाट्सअप क्रमांक ० ९२४६ ३६१ २४९[image: No automatic alt text available.]

*From:* adiyuva@googlegroups.com [mailto:adiyuva@googlegroups.com] *On
Behalf Of *MAHENDRA PATIL
*Sent:* Sunday, 4 February, 2018 9:55 AM
*To:* adiyuva@googlegroups.com
*Subject:* Re: AYUSH | उद्याचा कार्यक्रमाला येता येणार नाही त्या बद्दल
क्षमस्वplz sir whatup no send kara naOn 4 Feb 2018 00:28, "SACHiNe SATVi" <wagh...@gmail.com> wrote:

जोहार !

उद्या पालघर येथे AIAEF पालघर टीम आणि TTSF तर्फे आयोजित *"स्पर्धा परीक्षा
मार्गदर्शन कार्यक्रमास"* शुभेच्छा.

असे कार्यक्रम सातत्याने होणे गरजेचे आहे, युवा वर्ग जागृत होऊन त्यांच्या
आवडीच्या करियर मध्ये यशस्वी होऊन आर्थिक स्वावलंबी होता होता समाजाची नाळ
घट्ट होईल त्या साठी प्रयत्न करूया!आयोजकांनी सत्कारासाठी माझे नाव निवडले त्याबाद्दल आयोजकांचे शतशः आभार🙏🏻, हा
सत्कार माझ्या सगळ्या गुरुवर्ग, पालक, कुटुंब, मित्र, मार्गदर्शक, आयुश चे
सगळे सहकारी यांचा आहे असे मानतो. मी एक निमित्त मात्र आहे हा मान प्रत्येकाचा
आहे जो आपले प्रोफेशनल, कौटुंबिक जबाबदारी सोबत सामाजिक उपक्रमात प्रत्येक्ष
/अप्रत्येक्ष सक्रिय सहभाग घेतात.येणाऱ्या दिवसात हि संख्या वाढवूया प्रयत्न करूया आपल्यातला प्रत्येक जण त्या
त्या क्षेत्रात यशस्वी होऊन जमेल त्या मार्गाने समाज हिताच्या कार्यात सहभागी
होईल. मग आपल्याना निवडक माणसांचे सत्कार करण्याची परिस्तिथी राहणार नाही.
*जरी सुशिक्षित वर्गात समाजा बद्दल संवेदना तयार झाली तरी खूप मोठा बदल
आपल्याना येणाऱ्या दिवसात होऊ शकेल*. प्रयत्न करूया.माफी असावी

- काही अपरिहार्य कारणा मुळे मला हैद्राबादहून *उद्याचा कार्यक्रमाला येता
येणार नाही त्या बद्दल क्षमस्व*, 🙏🏻 आई बाबा कार्यक्रमाला उपस्तित राहतील.
(खरं म्हणजे तेच खरे मानकरी आहेत😊)

- अनुजा अवकाश निरीक्षण केंद्र तर्फे आयोजित कासा येथील कार्यक्रमात पालघर
भूषण पुरस्कारा बद्दल हि आयोजकांचे शतशः आभार, आणि अनुपस्तिती बद्दल क्षमस्व
🙏🏻आपला सचिन सातवी (वाघाडी)........... dah

​​

anu calling!!!

-- 
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAB4%3DxgZBL0rK9oEKVvHy0gHmm7EX5zApLOz2c-JcN7eaKdS3cA%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAB4%3DxgZBL0rK9oEKVvHy0gHmm7EX5zApLOz2c-JcN7eaKdS3cA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAMw8MwZ2SsJU%2BhW6ifxPexS54mFkCzCE_SoDWem4RMwSCf7_4g%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAMw8MwZ2SsJU%2BhW6ifxPexS54mFkCzCE_SoDWem4RMwSCf7_4g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to adiyuva+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adiyuva@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/94351fb869e7b95ac2743952e1c7dee1%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to