L'anterior tripartit també tenia el programari lliure i l'accessibilitat
web en els seus programes però...  només cal recordar el cas del
3alacarta (actualment encara no se'n pot gaudir amb Linux), el Parlament
acaba d'estrenar una televisió IP... amb codecs privatius, l'AOC tot
sovint falla sino empres l'IE i Windows -tot i que windows és gratis
http://alfons.elmeuportal.cat/20061005/ladministracio-oberta-i-inculta-cat365/ 
-),...

Jo, personalment, estic cansat de paraules. Massa paraules. Agrairia
algun fet.

Salut,
Alfons.


On Fri, 2007-03-16 at 16:01 +0100, Jordi Mas wrote:

> Hola,
> 
> M'han enviat això que potser és del vostre interès. És la menció del PLL a 
> l'actual Pla de Govern. Jo no tinc temps de mirar-m'ho.
> 
> Salut,
> 
> email message attachment (Montilla también apuesta por el Software
> Libre.eml)
> 
> > -------- Forwarded Message --------
> > From: Roberto Santos <[EMAIL PROTECTED]>
> > To: [EMAIL PROTECTED]
> > Cc: [EMAIL PROTECTED]
> > Subject: =?ISO-8859-1?Q?Montilla_tambi=E9n_a?=puesta por el Software
> > Libre
> > Date: Fri, 16 Mar 2007 15:48:03 +0100
> > Mailer: Open WebMail 2.41 20040926
> > 
> > Montilla hizo balance de los 100 dias y presento el plan de
> > Gobierno... 
> > 
> > http://www.gencat.net/pladegovern/cat/2007_2010/eix_3.pdf 
> > 
> > 
> > PL 
> > PÀG. 98. 
> > Aquestes son les activitats més rellevants del Govern per a la 
> > legislatura, però, evidentment, n'hi haurà més. El foment de la 
> > presència del català a les TIC, amb l'exemple dels acords ja 
> > assolits en aquestes primeres setmanes de la legislatura amb 
> > els principals fabricants de telèfons mòbils; el foment de la  
> > veritable neutralitat tecnològica de l'Administració, fomentant  
> > l'ús del programari lliure com una oportunitat per Catalunya  
> > per implantar un model d'innovació obert; la consolidació de 
> > la presència d'esdeveniments (fires, congressos, trobades...) 
> > 
> > ----- 
> > Ya sé que los escepticos (Javier Cuchí a la cabeza :) me van a decir
> > que 
> > son solo palabras pero ...¿que necesidad tenía de decirlas? 
> > 
> > En fin, creo que es un paso más, ahora solo queda que se ejecuten
> > acciones 
> > desde la Generalidad de Cataluña 
> > 
> > Abrazos 
> > 
> > 
> > -- 
> > Hispalinux (http://www.hispalinux.es) 
> > Debian Project (http://www.debian.org) 

-- 
----------
Alfons Nonell i Canals
[EMAIL PROTECTED]
http://alfons.elmeuportal.cat
GPG: D34C8C7A

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Respondre per correu electrònic a