M'he mirat el document, de 156 pàgines només apareix una referència al
"programari lliure" a la pàgina 98: i només apareix una referència a la
llengua catalana també a la pàgina 98, en el mateix fragment.


A banda d'això també m'he quedat amb aquest altre fragment de la pàgina 97.
Amb això, ara he entès per què de cop i volta, les empreses de telefonia han
optat per traduir els seus mòbils a canvi de res. A canvi de res ? no, a
canvi del desplegament de la telefonia 3G arreu del territori:


Caldrà començar pels casos de necessitat més flagrant, com
ara els polígons empresarials rurals sense banda ampla,
que hauran de tenir tots una solució plantejada durant l'any
2007, i executada o en procés d'execució com a màxim
durant l'any 2008, i per aquest motiu es durà a terme una acció
especial. Però el compromís general del Govern és que la pràctica
totalitat dels nuclis urbans de més de 50 habitants disposin
de banda ampla, telefonia mòbil i TDT a finals de l'any
2010. I, de fet, s'intentarà poder estendre aquest compromís a
tots els nuclis de més de 10 habitants, eixos de comunicació i
zones d'especial interès, com ara parcs naturals. Per tal d'aconseguir-
ho es construiran més torres de telecomunicacions i
estacions base de tots els serveis, i segons els casos es proveirà
el servei per concurs o bé es promourà un acord amb les
companyies operadores. Pel que fa específicament a la telefonia
mòbil 3G (UMTS), la preocupació del Govern se centrarà
que estigui disponible a la major part de les poblacions, i també
als polígons industrials i als eixos viaris.

Respondre per correu electrònic a