Feis copypaste i repartiu-ho !!!

El 17 de febrer 22.000 persones van sortir al carrer a Eivissa en contra de la construcció de carreteres, autopistes, autovies o com ho vulguin anomenar, de fins a 8 carrils en alguns trams. Les expropiacions no s'estan realitzant de la forma adient, i en alguns casos es fan servir signatures de propietaris falsificades. I tot i això, antidisturbis de la península amb cascs, armilles antibales, porres i pistoles s'enfronten als quals pacíficament resisteixen davant de les excavadores. Volem carreteres segures però no volem 8 rotondes a desnivell (scalextrics), no volem veure més arbres talats (ametllers, oliveres, sabinrs i pins centenaris estan sent assassinats), no volem un túnel a 25 metres de profunditat per a donar entrada i sortida a dues discoteques, no volem 6 carrils en un parc natural i sobretot no volem endeutar-nos durant 30 anys per a la construcció d'una cosa totalment innecessària en una illa amb 100.000 habitants i 450 km quadrats. Les màquines estan enterrant i destrossant restes arqueològiques de gran valor: aqüeductes romans, poblats fenicis,.... Res els importa que no sigui l'enriquiment d'aquells cacics que han tractat i tracten als/lees eivissencs/ques com els seus súbdits, com a titelles que mai s'han l'alçat en la seva contra. Però això s'ha acabat, ja no callam més. Per això us necessitam, perquè entre tots es parin les obres i puguem conservar el poc que queda d'aquesta illa màgica i bella que s'està morint.

Per tot això us supliquem que envieu un escrit a la Comissió de Peticions de la Unió Europea. Per favor, són 5 minuts. Reexpediu el missatge a tots aquells que cregueu ens poden ajudar. 

En aquesta pàgina...

http://www.europarl.eu.int/parliament/public/petition/submit.do?language=ES

... trobareu un formulari. Només cal emplenar-lo amb les vostres dades personals, clicar "sí" a la pregunta de si voleu que la petició sigui examinada públicament, i fer la petició. Per a això s'han d'emplenar dos camps, un de títol i altre de text. Podeu posar el que vulgueu (les peticions són individuals), però us proposem alguna cosa com el que teniu més avall (recordau que heu d'usar una llengua oficial de la UE i el català encara no ho és; en tot cas, podeu enviar la petició en castellà i en català). Feim la còpia en ambdues llengües més avall.
Després d'escriure el text només cal clicar en "Enviar" i ja haureu fet la vostra petició.
 

- Versió en català:

Títol: Sol·licitud d'investigació sobre la legalitat mediambiental i administrativa dels projectes de construcció d'autovies en la illa d'Eivissa (Balears).

Text: En la illa d'Eivissa (Illes Balears) els governs insular i autonòmic estan portant a terme la construcció d'unes autovies absolutament desproporcionades a les característiques físiques de l'illa i malgrat l'oposició d'una gran part de la població. Aquestes obres suposen un gravíssim impacte mediambiental i fins i tot afecten a l'àmbit de protecció d'un parc natural inclòs en diversos catàlegs d'espais de protecció a nivell europeu (per exemple, el RAMSAR), ja que es tracta d'una zona humida de gran valor. A més, moltes de les persones directament afectades per aquestes obres estan manifestant la seva indefensió en veure's despullats dels seus béns sense que s'hagin realitzat correctament els preceptius tràmits d'expropiació i ocupació.

Sol·licito que des del Parlament Europeu es realitzin els tràmits necessaris per a demanar als governs balear i insular que paralitzin l'execució d'aquests projectes i siguin substituïts per uns altres molt més respectuosos amb els valors naturals de les zones afectades i molt més proporcionats amb la realitat i les dimensions de la illa d'Eivissa. Així mateix, sol·licito que el
Parlament Europeu exigeixi a les administracions implicades que realitzin els possibles casos d'expropiació amb absoluta transparència i seguint escrupolosament totes les passes que marca la llei per a aquests casos.

- Versión en castellano:
 
Título: Solicitud de investigación sobre la legalidad medioambiental i
administrativa de los proyectos de construcción de autovías en la isla de
Eivissa (Balears).

Texto: En la isla de Eivissa (Illes Balears) los gobiernos insular y autonómico
están llevando a cabo la construcción de unas autovías absolutamente
desproporcionadas a las características físicas de la isla y pese a la
oposición de una gran parte de la población. Estas obras suponen un
gravísimo impacto medioambiental e incluso afectan al ámbito de protección
de un parque natural incluido en diversos catálogos de espacios de
protección a nivel europeo (por ejemplo, el RAMSAR), ya que se trata de una
zona húmeda de gran valor. Además, muchas de las personas directamente
afectadas por estas obras están manifestando su indefensión al verse
despojados de sus bienes sin que se hayan realizado correctamente los
preceptivos trámites de expropiación y ocupación.

Solicito que desde el Parlamento Europeo se realicen los trámites necesarios
para pedir a los gobiernos balear e insular que paralicen la ejecución de
estos proyectos y sean sustituidos por otros mucho más respetuosos con los
valores naturales de las zonas afectadas y mucho más proporcionados con la
realidad y las dimensiones de la isla de Eivissa. Así mismo, solicito que el
Parlamento Europeo exija a las administraciones implicadas que realicen los
posibles casos de expropiación con absoluta transparencia i siguiendo
escrupulosamente todos los pasos que marca la ley para estos casos.


http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a