El 07/03/06, Miquel Fontanella Prieto <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:

En moltes ocasions he llegit manifestacions com aquestes:

> Als Països Catalans les dones treballadores cobren un 20% menys que els
> homes, per la mateixa tasca realitzada. No és açò una clara humiliació i
> menyspreu social cap a les dones?

Pero mai he vist que es mostres algun exemple on amb la mateixa
categoria laboral y la mateixa antiguitat una dona cobres manco que un
home, a mes si fos aixi seria il.legal i es podria denunciar.

Podrieu mosrar qualque cas concret?

Gracis

Joan

http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a