Els estudiants eivissencs es manifesten avui en contra de les autopistes

Els actes de protesta contra les autopistes van en augment.


DdB. Palma.
Els eivissencs que estu­dien a Palma es manifes­taran avui a la una del migdia davant el Conso­lat de Mar en contra de la política territorial del Govern balear. Aquest col·lectiu d'estudiants, que s'autoanomena Las viudas de Ibiza, també farà una performance rei­vindicativa davant la seu de la institució que impul­sa la construcció de les autopistes. El lema que
faran servir és: «Jo no, i tu?», acompanyat d'un dibuix amb el senyal d'u­na autopista retxat.
Altres entitats que s'han afegit a la protesta són el GOB, la Plataforma Salvem la Real i les Joventuts Socialistes.
A l'horabaixa, a la seu del GOB, al carrer Manuel Sanchís i Guar-ner, l'esmentat col·lectiu eivissenc farà dues confe­rències explicant la pro­blemàtica que envolta la construcció de les noves vies. Seran a les 17.00 i a les 20.00 hores. Las viu­das de Ibiza també pas­saran un vídeo amb imat­ges de la feta i mostraran fotografies que han cedit
persones afectades per la construcció. La concen­tració ha estat promogu­da amb pocs dies d'ante­lació, però els organitza­dors hi esperen un alt índex de participació.

http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a