Diari de Balears. Divendres, 17 de març de 2006


Els estudiants eivissencs es manifesten avui en contra de les autopistes

Els actes de protesta contra les autopistes van en augment.


DdB. Palma.
Els eivissencs que estu­dien a Palma es manifes­taran avui a la una del migdia davant el Conso­lat de Mar en contra de la política territorial del Govern balear. Aquest col·lectiu d'estudiants, que s'autoanomena Las viudas de Ibiza, també farà una performance rei­vindicativa davant la seu de la institució que impul­sa la construcció de les autopistes. El lema que
faran servir és: «Jo no, i tu?», acompanyat d'un dibuix amb el senyal d'u­na autopista retxat.
Altres entitats que s'han afegit a la protesta són el GOB, la Plataforma Salvem la Real i les Joventuts Socialistes.
A l'horabaixa, a la seu del GOB, al carrer Manuel Sanchís i Guar-ner, l'esmentat col·lectiu eivissenc farà dues confe­rències explicant la pro­blemàtica que envolta la construcció de les noves vies. Seran a les 17.00 i a les 20.00 hores. Las viu­das de Ibiza també pas­saran un vídeo amb imat­ges de la feta i mostraran fotografies que han cedit
persones afectades per la construcció. La concen­tració ha estat promogu­da amb pocs dies d'ante­lació, però els organitza­dors hi esperen un alt índex de participació.

http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a