ets un fill duna puta


From:  <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To:  Llista de suport a la llengua, al territori i a tot allò que és propi <ais@araisempre.org>
To:  "Ais" <ais@araisempre.org>
Subject:  [Ais] L'esc?ndol de la impressora il?legal d'El (In)Mundo esquitxaMateu Morro, L?pez Cresp? i Rosa Vich
Date:  Sat, 4 Mar 2006 00:19:36 -0000
>
>Reproduït de www.lobbyperlaindependencia.org
>
>Fotografia: Miquel López Crespí, el col·laborador del diari de Pedro
>J. Ramírez, una peça clau de la corrupció que esquitxa El Mundo,
>Mateu Morro i Rosa Vich
>
>
>L'escàndol de la impressora il·legal d'El (In)Mundo esquitxa de ple
>Mateu Morro, López Crespí i Rosa Vich
>
>
>
>
>
>El (In)Mundo va fer un elogi descarat de la batlessa de Santa Maria
>que ara defensa la nau il·legal d'Omniprint
>
>
>
>
>
>A poc a poc totes les peces comencen a encaixar. Fa uns mesos fou
>notícia que la batlessa de Santa Maria, Rosa Vich, i dona de
>màxima confiança de Mateu Morro, va adreçar al tribunal del
>contenciós administratiu un escrit en el qual sol·licitava que la
>justícia no actuàs contra la nau il·legal on s'imprimeix El (In)Mundo
>al Polígon de Son Llaüt. Curiós, no! Més curiós encara però és
>l'article que el col.laborador d'El (In)Mundo, Miquel López Crespí, va
>publicar el 2 de setembre de 2005 en el paperot de Pedro J.
>Ramírez i en el qual ensabonava de dalt a baix la batlessa de
>Santa Maria i encobridora de les il·legalitats d'El (In)Mundo, Rosa
>Vich. Al final, però, s'ha destapat el bunyol de corrupció que put i tot
>comença a explicar-se amb una claredat que esvaeix qualsevol
>ombra de dubte.
>
>
>
>
>
>Ara s'explica, per exemple, perquè El (In)Mundo no va perseguir ni
>mai no va fer sang contra Mateu Morro durant la seva etapa de
>conseller d'Agricultura (2000-2003). Cal observar que l'actitud
>benvolent d'El (In)Mundo amb Mateu Morro contrastava amb la
>persecució sistemàtica i insidiosa del mateix diari contra els altres
>consellers del PSM, Damià Pons i Pere Sampol.
>
>
>
>
>
>Ara s'explica perquè des des les planes infectes d'El (In)Mundo,
>López Crespí, ha elogiat, defensat i promocionat fins a
>l'embafament el seu amic coral Mateu Morro amb articles com:
>
>
>
>
>
>24 de setembre de 2003: Tots contra Mateu Morro
>
>
>19 de novembre de 2003: El PSM i les aliances
>
>
>20 de maig de 2005: Mateu Morro i l'agricultura
>
>
>17 de juliol de 2005: Mateu Morro, marginat
>
>
>24 d'agost de 2005: El final de Mateu Morro
>
>
>
>
>
>Ara s'expliquen moltes coses, per exemple, perquè el 7 de maig de
>2003 El (In)Mundo va publicar una llepada i un elogi descomunal
>cap a Mateu Morro com el següent: “El actual conseller de
>Agricultura del Govern, Mateu Morro Marcè, ha sido el político que ha
>marcado el devenir de Santa Maria del Camí en los últimos años.
>(...) Su paso por la política municipal ha destacado de manera
>sobresaliente. Son muchos sus logros, como la red de
>alcantarillado, la depuración de aguas, Cas Metge Rei, Cases des
>Mestres, potenciar la cultura ..."
>
>
>
>Si voleu continuar llegint l'article, visitau
>www.lobbyperlaindependencia.org
>
>

>http://www.araisempre.org
>http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a