Un fins ara desconegut a la llista ais, "Miguel Serra Teruel", ha sortit a 
rotlle per defensar el col.laborador d'El (In)Mundo esquitxat per l'escàndol 
de la planta impressora il.legal d'Omniprint, Miquel López Crespí, i a qui 
els escriptors Antònia Vicens, Antoni Serra... van denunciar per la seva 
tendència compulsiva a tirar la pedra i amagar la mà des de l'anonimat. Va 
bé! Molt bé! Això demostra que el missatge ha arribat allà on volíem que 
arribàs. Ens agafam la floreta "ets un fills duna puta" com un acús de 
rebut. Collonut!

Jaume Sastre


>From: "Miguel Serra Teruel" <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: Llista de suport a la llengua, al territori i a tot allò que és 
>propi <ais@araisempre.org>
>To: ais@araisempre.org
>Subject: Re: [Ais] L'esc?ndol de la impressora il?legal d'El (In)Mundo 
>esquitxaMateu Morro, L?pez Cresp? i Rosa Vich
>Date: Tue, 07 Mar 2006 12:00:21 +0100
>
>
>
>ets un fill duna puta
>
>
>
>
>
>
>From:  <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To:  Llista de suport a la llengua, al territori i a tot allò que és 
>propi <ais@araisempre.org>
>To:  "Ais" <ais@araisempre.org>
>Subject:  [Ais] L'esc?ndol de la impressora il?legal d'El (In)Mundo 
>esquitxaMateu Morro, L?pez Cresp? i Rosa Vich
>Date:  Sat, 4 Mar 2006 00:19:36 -0000
> >
> >Reproduït de www.lobbyperlaindependencia.org
> >
> >Fotografia: Miquel López Crespí, el col·laborador del diari de Pedro
> >J. Ramírez, una peça clau de la corrupció que esquitxa El Mundo,
> >Mateu Morro i Rosa Vich
> >
> >
> >L'escàndol de la impressora il·legal d'El (In)Mundo esquitxa de ple
> >Mateu Morro, López Crespí i Rosa Vich
> >
> >
> >
> >
> >
> >El (In)Mundo va fer
>un elogi descarat de la batlessa de Santa Maria
> >que ara defensa la nau il·legal d'Omniprint
> >
> >
> >
> >
> >
> >A poc a poc totes les peces comencen a encaixar. Fa uns mesos fou
> >notícia que la batlessa de Santa Maria, Rosa Vich, i dona de
> >màxima confiança de Mateu Morro, va adreçar al tribunal del
> >contenciós administratiu un escrit en el qual sol·licitava que la
> >justícia no actuàs contra la nau il·legal on s'imprimeix El (In)Mundo
> >al Polígon de Son Llaüt. Curiós, no! Més curiós encara però és
> >l'article que el col.laborador d'El (In)Mundo, Miquel López Crespí, va
> >publicar el 2 de setembre de 2005 en el paperot de Pedro J.
> >Ramírez i en el qual ensabonava de dalt a baix la batlessa de
> >Santa Maria i encobridora de les il·legalitats d'El (In)Mundo, Rosa
> >Vich. Al final, però, s'ha destapat
>el bunyol de corrupció que put i tot
> >comença a explicar-se amb una claredat que esvaeix qualsevol
> >ombra de dubte.
> >
> >
> >
> >
> >
> >Ara s'explica, per exemple, perquè El (In)Mundo no va perseguir ni
> >mai no va fer sang contra Mateu Morro durant la seva etapa de
> >conseller d'Agricultura (2000-2003). Cal observar que l'actitud
> >benvolent d'El (In)Mundo amb Mateu Morro contrastava amb la
> >persecució sistemàtica i insidiosa del mateix diari contra els altres
> >consellers del PSM, Damià Pons i Pere Sampol.
> >
> >
> >
> >
> >
> >Ara s'explica perquè des des les planes infectes d'El (In)Mundo,
> >López Crespí, ha elogiat, defensat i promocionat fins a
> >l'embafament el seu amic coral Mateu Morro amb articles com:
> >
> >
> >
> >
> >
> >24 de setembre de 2003: Tots
>contra Mateu Morro
> >
> >
> >19 de novembre de 2003: El PSM i les aliances
> >
> >
> >20 de maig de 2005: Mateu Morro i l'agricultura
> >
> >
> >17 de juliol de 2005: Mateu Morro, marginat
> >
> >
> >24 d'agost de 2005: El final de Mateu Morro
> >
> >
> >
> >
> >
> >Ara s'expliquen moltes coses, per exemple, perquè el 7 de maig de
> >2003 El (In)Mundo va publicar una llepada i un elogi descomunal
> >cap a Mateu Morro com el següent: “El actual conseller de
> >Agricultura del Govern, Mateu Morro Marcè, ha sido el político que ha
> >marcado el devenir de Santa Maria del Camí en los últimos años.
> >(...) Su paso por la política municipal ha destacado de manera
> >sobresaliente. Son muchos sus logros, como la red de
> >alcantarillado, la depuración de aguas, Cas Metge Rei, Cases
>des
> >Mestres, potenciar la cultura ..."
> >
> >
> >
> >Si voleu continuar llegint l'article, visitau
> >www.lobbyperlaindependencia.org
> >
> >
>
>
> >http://www.araisempre.org
> >http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org
>
>
>
>
>


>http://www.araisempre.org
>http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.orghttp://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a