Donís,

Tal com havia dit he desactivat el canvi "el mismo=aquest".

Ací es veuen totes les diferències que s'han produït en el DOGV sencer del
2017:
http://riuraueditors.cat/tests/spa-dogv2017-cat_valencia.html

La veritat és que en llenguatge administratiu hi ha moltíssims casos en què
cal fer el canvi "el mateix>aquest". Podríem intentar fer-ho en alguns
casos controlats (del mismo, contra la misma, etc.), però sempre hi ha el
risc de fer-ho on no s'hauria de fer (sobretot en llenguatge més informal o
parlat: "Jo en vull de la mateixa."). Tenint en compte el llenguatge
administratiu i la Viquipèdia són usos majoritaris del traductor potser sí
que val la pena intentar-ho.

Salutacions,
Jaume Ortolà


El dia 16 de maig de 2018 a les 13:04, Jaume Ortolà i Font <
jaumeort...@gmail.com> ha escrit:

> Donís,
>
> Tens raó. No està ben resolt.
>
> A més, alguns casos comuns de "el mismo" que sí caldria canviar no es
> canvien: "A consecuencia del mismo." > "A conseqûència *del mateix."
>
> Per tant, jo faria per defecte "mismo = mateix". I, a part, intentaria
> detectar algun dels casos en què cal canviar-ho. Crec que la majoria dels
> que cal canviar són "preposició + 'mismo' + signe de puntuació o final de
> frase".
>
> Salutacions,
> Jaume Ortolà
>
>
> El dia 16 de maig de 2018 a les 12:48, Donís Seguí <donisse...@gmail.com>
> ha escrit:
>
>> Bon dia,
>>
>> Hem detectat uns errors que fa l'Apertium pel que fa a "el mismo" "la
>> misma".
>>
>> Us passe el que hem preparat:
>>
>>
>> Apertium tradueix “el mismo” i tota la flexió per “aquest, aquesta,
>> aquests, aquestes”, tant quan funciona com a adjectiu com quan fa la funció
>> de pronom.
>>
>> Pensem que això és molt perillós que ho faça sistemàticament, ja que,
>> quan es tracta d’un adjectiu, “el mismo” i la flexió s’han de traduir per
>> “el mateix, la mateixa...”
>>
>> Suposem que la raó per la qual han optat per fer aquesta traducció és per
>> evitar la traducció del pronom “el mismo”, i flexió, per “el mateix”, i
>> flexió, que en valencià és incorrecte, com ara:
>>
>> *El ajuar familiar quedará exceptuado de la valoración del patrimonio,
>> salvo que en **el mismo **existan bienes de valor excepcional.*
>>
>> *L’**ai**xovar familiar quedarà exceptuat de la valoració del patrimoni,
>> llevat que en **aquest** existisquen béns de valor excepcional.*
>>
>> *En el caso de existencia de relaciones permanentes análogas a la
>> conyugal, **la misma** será acreditada en cualquiera de las formas
>> siguientes.*
>>
>> *En cas d’existència de relacions permanents anàlogues a la conjugal, *
>> *aquesta** serà acreditada en qualsevol de les formes següents.*
>>
>> En canvi, trobem molts altres casos en què “el mismo”, i flexió,
>> funcionen com a adjectius, i amb aquesta traducció canvia totalment el
>> significat que li han donat en l’original castellà. Per exemple:
>>
>> *Las* *entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de
>> Titulares de Actividades de Acción Social* *ostentarán **los mismos**
>> derechos y obligaciones que las personas titulares de estas prestaciones.*
>>
>> *Les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de Titulars
>> d’Activitats d’Acció Social tindran **aquests** drets i obligacions que
>> les persones titulars d’aquestes prestacions.*
>>
>> *La dirección territorial competente dictará resolución en **los mismos**
>> términos previstos en el párrafo anterior.*
>>
>> *La direcció territorial competent dictarà resolució en **aquests**
>> termes previstos en el paràgraf anterior.*
>>
>> En aquests últims exemples podem detectar l’error fàcilment. En canvi,
>> hi ha casos en què quan en el text traduït llegim “aquest, aquesta,
>> aquests, aquestes” no veiem res estrany i, si no mirem l’original, no podem
>> saber que volien dir “el mismo, la misma...”. Per exemple:
>>
>> *La dirección territorial realizará en **la misma** nómina ambos
>> procedimientos.*
>>
>> *La direcció territorial realitzarà en **aquesta** nòmina tots dos
>> procediments.*
>>
>> *La misma** consecuencia se derivará de una extinción asociada a los
>> supuestos de suspensión previstos en los apartados g) y h) del artículo 55
>> de este decreto.*
>>
>> * A**questa** conseqüència es derivarà d’una extinció associada als
>> supòsits de suspensió previstos en els apartats g) i h) de l’article 55
>> d’aquest decret.*
>>
>>
>> Què n'opineu?
>>
>> Donís
>>
>> ------------------------------------------------------------
>> ------------------
>> Check out the vibrant tech community on one of the world's most
>> engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
>> _______________________________________________
>> Apertium-catala mailing list
>> Apertium-catala@lists.sourceforge.net
>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala
>>
>>
>
------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to